www.strechykb.cz

Analýza současné situace

Nejprve odborně posoudíme stav současné střechy. Jedním z velkých problémů dnes je napadení tesařské konstrukce hmyzem, jako je tesařík, červotoč apod. Pokud situace dovolí je možno tento hmyz odstranit chemickými přípravky jako je Lignofix, Bochemit apod. Důležitý je stav napadení, aby v budoucnu nedošlo k opětovnému "probuzení" brouka a opětovnému napadení krovu. Hmyz rapidně snižuje životnost střechy, proto je v případě rekonstrukcí střešních plášťů otázka zda zanechat původní krov, udělat částečnou výměnu nebo krov nový.

Sestavení variant konstrukce, vypracování cenové nabídky

Na základě zhodnocení stávající situace pro Vás vypracujeme zdarma varianty řešení, tzn. cenovou nabídku. Seznámíme Vás s rozsahem prací a připravíme nabídky s naceněním různých typů krytin vhodných pro pokládku Vaší střechy, popř. navrhneme řešení ohledně krovu. Cenové nabídky zpracováváme tak, že vždy víte cenu za materiál a za práci.

Výběr krytiny, klempířských prvků, doplňků atd.

Po vypracování cenové nabídky máte možnost si vybrat z variant krytin a prvků, které jsme Vám doporučili, nebo z materiálů, které preferujete Vy jako zákazník.

Podepsání smlouvy o dílo

V případě výběru řešení dochází k podepsání smlouvy o dílo, kde jsou detailně stanoveny veškeré náležitosti vztahující se k investici, stanovení termínu realizace a veškerých podrobností.

Demontáž staré krytiny

S demontáží souvisí zároveň odvoz a likvidace sutě, staré krytiny, klempířských prvků, latí apod., kterou po dohodě s investorem můžeme zajistit.

Tesařské opravy

Po demontáži staré střešní krytiny se "ukáže" krov a skutečný stav. Vždy se snažíme o maximální zhodnocení při prvotní schůzce a prvotním vypracování variant rekonstrukce, nicméně ze zkušenosti víme, že většinou se ještě objeví drobné vady, které je nutno realizovat v samotném průběhu stavby.

Impregnace krovů

Po nutných tesařských opravách krov naimpregnujeme přípravky, které používáme již dlouhou dobu a s jejichž účinností máme zkušenosti. Jedná se především o Lignofix, Bochemit. Barva impregnace může být bezbarvá, hnědá popř. zelená.Barva samotná nemá vliv na kvalitu impregnace, v podstatě je to estetická záležitost a v barevném tónu se skrývá pro nás výhoda, kdy je vidět, která místa jsou již impregnována a která dosud ne.

Laťování a fólie

Po impregnaci přichází na řadu montáž okapnic, natažení vhodné fólie, kontralatí a nalaťování střechy. Latě používáme 6x4 cm, které jsou impregnované proti dřevohmyzu, který by je mohl v budoucnu napadnout.

Klempířské práce

Pro klempířské práce používáme materiály, jako je např. pozink, titanzinek, měď, hliník. Dále nabízíme např. lakované pozinkové plechy Lindab a Ruukki atd.

Pokládka nové krytiny

Následovně dochází k montáži Vámi vybrané krytiny.

Montáž doplňků

Montáž střešních oken, nášlapných plošin, anténních tašek, odvětrávacích prvků atd.

Předání díla

Po dokončení veškerých prací, které byly předem smluvně stanoveny, dochází k předání díla. Sepisuje se protokol o předání. Záruku na prováděné práce poskytujeme v délce 36 měsíců při dodržení technologických postupů dané krytiny. Záruky na materiál jsou dány od výrobce.